Opowieści o miłości

Co to jest miłość? Zaglądając do Słownika języka polskiego czytamy m.in.: głębokie uczucie do drugiej osoby często związane z pożądaniem; silna więź między ludźmi, lub więź z czymś, co stanowi wielką wartość; zainteresowanie; przyjemność; obiekt uczuć, pragnień.

Co to jest miłość?

Czym jest miłość? Kto poda definicję? Ktoś się skusi, odważy? Kto jej doświadczył? Nie jest łatwo opisać uczucie, stan rozważany od lat wieloaspektowo, ujmowany pod różnym kątem.

Trzy razy miłość

Amerykański psycholog Robert J. Sternberg wyjaśnia, czym jest miłość za pomocą „triangular theory of love”, czyli trójczynnikowej koncepcji miłości. Składają się na nią: intymność, namiętność, zaangażowanie. Dynamika owych komponentów jest różnorodna i zależna od czasu trwania związku. Bogdan Wojciszke w swojej „Psychologii miłości” przytacza miłosną trójkę Sternberga, pisząc, że intymność to między innymi dbanie o dobro partnera, doświadczanie szczęścia w jego obecności, wzajemny szacunek, zrozumienie oraz dzielenie się przeżyciami. Intymność w związku wzrasta powoli i jeszcze wolniej opada. Namiętność jest miksturą pozytywnych, a także negatywnych, bardzo intensywnych emocji. Zachwyt, pożądanie, radość, zazdrość, tęsknota, ból, zaborczość, zachłanność i wiele innych wysypują się z pudełka zwanego namiętnością, powiązane z pragnieniem łączenia się z partnerem fizycznie i psychicznie. Namiętność szybko narasta i równie szybko opada. Tak jak namiętności najczęściej nie jesteśmy w stanie kontrolować, zaangażowanie (zobowiązanie) to świadome ukierunkowanie swoich działań na budowanie stałego związku. Rośnie stopniowo i po osiągnięciu maksimum utrzymuje swój poziom.

Jaka jest Twoja bajka?

O Robercie Sternbergu pisze także Urszula Tokarska przytaczając jego narracyjną teorię miłości. Teorii tej pełny wyraz daje stwierdzenie, iż kiedy ludzie „pochodzą z tej samej bajki”, mają „podobne opowieści”, wtedy jawi się szansa na stworzenie pięknej relacji. Nasze historie miłosne ewoluują, zmieniają się w czasie, mają różne początki, odmienne zakończenia, powstają na kanwie filmów, bajek, opowieści, wyobrażeń, marzeń i doświadczeń. Tylko niektórzy ludzie są świadomi własnych opowieści o miłości wpływających na sposób ich doświadczania, a tych opowieści jedna osoba zazwyczaj ma kilka. Niestety wykluczające się opowieści o miłości mogą wpływać na daną osobę destrukcyjnie. Z kolei różne opowieści dwojga partnerów mogą się uzupełniać bądź zaprzeczać sobie. Sterneberg wyróżnia 5 głównych typów współczesnych historii o miłości oraz 25 szczegółowych. Zapraszam więc do fascynującej lektury „Miłość jest opowieścią”.

Niejedno ma imię

John Lee kanadyjski pisarz wyodrębnił trzy archetypy miłości: Eros, Ludus, Storge oraz pochodne typy miłości: Pragmę, Manię, Agape. Eros jest miłością romantyczną przepełnioną namiętnością, uczuciem od pierwszego wejrzenia okraszonym wiarą w silną miłość do końca życia. Ludus oparty jest na seksualnej grze, zabawie. Storge przypomina miłość między przyjaciółmi, wyróżnia się łagodnością, głęboką intymnością, duchowym połączeniem. Pragma stanowi połączenie ludusu i storge, jest miłością praktyczną, w której partnerzy inwestują w związek. Mania (ludus + eros) to miłość intensywna, gdzie obsesyjnie pożąda się partnera. Agape z kolei (eros + storge) określa miłość altruistyczną, związaną z poświęceniem się na rzecz partnera, pełną troski, wyrzeczeń.

Wyjść poza siebie

Erich Fromm, niemiecki psycholog i psychoanalityk, w „Sztuce miłości” pisze, iż człowiek, by naprawdę pozbyć się dojmującego poczucia  osamotnienia i własnej odrębności, potrzebuje złączyć się z innym człowiekiem. Nie tyle w twórczej pracy, nie w akcie seksualnym, lecz w miłości. Dążenie ku zespoleniu się z innym człowiekiem jest najpotężniejszą człowieczą potrzebą. Miłość według Fromma jest rozwiązaniem problemu istnienia. Jednakże musi to być miłość dojrzała, pozwalająca zachować człowiekowi własną indywidualność, a jednocześnie umożliwiająca przebicie się przez mur swojej izolacji, samotności. Miłość jest działaniem. Dawaniem i radością z dawania, bez oczekiwania na otrzymywanie. Co daruje człowiek darzący miłością? Własną radość, zainteresowanie, smutek, humor czy wiedzę.

Romantyczność

Najbardziej czarujące ujęcie miłości z jakim się spotkałam, zostało przedstawione przez Nathaniela Brandena. Pisze on o miłości romantycznej w tak ujmujący sposób, że omówienie, zaprezentowanie jego koncepcji miłości romantycznej wymaga osobnego artykułu, co też zostanie uczynione.

Część druga wkrótce!

Podobne artykuły