Zmarł Janusz Tazbir

3 maja w Warszawie zmarł prof. Janusz Tazbir – jeden z najwybitniejszych badaczy nowożytnych dziejów Polski, członek rzeczywisty PAN, autor wielu klasycznych prac naukowych i popularnych. Miał 89 lat.

Janusz Tazbir urodził się 5 sierpnia 1927 roku w Kałuszynie. Ukończył liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, a następnie studiował w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku pod kierunkiem prof. Władysława Tomkiewicza obronił pracę doktorską. Od 1953 roku był pracownikiem naukowym Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, z którym związana była jego cała naukowa kariera – w nim w 1960 roku habilitował się, w 1966 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1973 roku profesorem zwyczajnym. W latach 1968-1983 pełnił funkcję zastępcy dyrektora IH PAN, a w latach 1983-1990 kierował placówką. Na emeryturę przeszedł w 1997 roku. Przez wiele był redaktorem naczelnym czasopisma „Odrodzenie i reformacja w Polsce”, zasiadał też w jego Radzie Redakcyjnej. Był także przewodniczącym rady naukowej Polskiego Słownika Biograficznego.

Człowiek wybitny. Tak mądry, jak skromny. Był żywą inspiracją dla pokoleń studentów z całego kraju. 

Podobne artykuły